Giữ Nhân Tài

Những chính sách hay giúp chữ chân được nhân tài

Khen thưởng cho sự thành công không nhất thiết phải đi cùng những món quà giá trị, chỉ cần ca ngợi nhân viên trước toàn

10 bí quyết giữ chân nhân tài doanh nghiệp nào cũng cần phải biết

Theo đó, một cá nhân có thể đảm nhiệm nhiều công việc hơn trong phạm vi lớn hơn. 1. Lập sổ theo dõi nhân sự

Mẹo giữ nhân tài bằng cách thể hiện sự quan tâm

Giữ địa chỉ email, cập nhật trên mạng xã hội để nhân viên ngắn hạn thấy họ luôn được chú ý và có giá trị.

Phương pháp giữ người tài khi chưa thể tăng lương

Các kế hoạch này bao gồm tất cả các nhân tố trọng yếu để xây dựng sự gắn kết trong EVP, chứ không chỉ riêng

Tuyệt chiêu giúp các công ty nhỏ giữ chân nhân tài

Các công ty nên thiết kế và triển khai các chương trình nội bộ để phát triển đội ngũ nhân viên cả về chất và